تابلو برق های فشار ضعیف (LV)

مزایای تابلو برق فشار ضعیف همیار صنعت رستاک

برخی از مزایای استفاده از تابلو برق فشار ضعیف همیار صنعت رستاک به شرح زیر است:

 1. طراحی توسط تیمی متخصص و مجرب
 2. کنترل کیفیت بالا هنگام تولید و نصب
 3. کلیه روتین تست های کارخانه ای مطابق با استاندارد
 4. نظارت کارفرما و مهندس ناظر وی هنگام تولید در صورت درخواست

ساخت انواع تابلو برق های فشار ضعیف

 • تابلوهای فشار ضعیف ثابت
 • تابلوهای فشار ضعیف کشویی
 • تابلوهای فرمان موتوری که جهت کنترل موتورهای سه فاز ساخته می شود
 • تابلوهای توزیع صنعتی که جهت توزیع جریان در یک واحد صنعتی استفاده می شوند
 • تابلوهای بانک خازنی که جهت اصلاح ضریب توان یک کارگاه یا یک ساختمان ساخته می شوند
 • تابلوهای توزیع مسکونی که برای توزیع جریان در یک واحد مسکونی ساخته می شوند
 • تابلوهای کنترل صنعتی (PLC) که جهت اتوماتیک فرآیندهای صنعتی کاربرد دارند