تابلو برق فشار متوسط به مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی محصور در سازه ای عمدتاً فلزی گفته می شود. این مجموعه متمرکز شامل انواع کلیدها، ترانس ها، فیوزها و قطع های کننده مدار می باشد. تابلوهای برق برای محافظت، کنترل و تفکیک بهتر تجهیزات الکتریکی از یکدیگر، به کار گرفته می شوند. تابلوبرق معمولاً در سراسر سیستم های انتقال و توزیع برق و همچنین در تأسیسات تجاری یا صنعتی با اندازه متوسط تا بزرگ یافت می شود.برخی از مزایای استفاده از تابلو برق فشار متوسط همیار صنعت رستاک به شرح زیر است:

  • طراحی توسط تیمی متخصص و مجرب
  • کنترل کیفیت بالا هنگام تولید و نصب
  • کلیه روتین تست های کارخانه ای مطابق با استاندارد IEC
  • نظارت کارفرما و مهندس ناظر وی هنگام تولید در صورت درخواست

تابلو برق علاوه بر محافظت از تجهیزات الکتریکی درون خود، وظیفه انتقال و توزیع صحیح انرژی الکتریکی را به تاسیسات مختلف بر عهده دارد. همچنین یک تابلو برق فشار متوسط با محدود کردن سیستمی جریان الکتریکی به سطح ایمن، از پرسنل و تجهیزات الکتریکی به خوبی محافظت می کنند.تابلو های برق فشار متوسط در سطح ولتاژ بین ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ ولت قرار دارند. این نوع تابلو برقه ها به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

  • تابلوهای برق فشار متوسط کشویی (withdraw able)
  • تابلوهای برق فشار متوسط ثابت (FIX)

تابلو برق فشار متوسط

تابلوبرق فشار متوسط همیار صنعت رستاک مطابق با آخرین استانداردهای جهانی

Doctor تابلو برق فشار متوسط MV همیار صنعت رستاک پیشرو در ارائه خدمات برق صنعتی دریافت کاتالوگ